Informacje dla osób niepełnosprawnych

Komendant Powiatowy Policji w Świeciu decyzją z dnia 23 września 2020 powołał koordynatora do spraw dostępności:

podkomisarz Joanna Tarkowska - Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, numer telefonu 47 752 52 72, adres poczty elektronicznej rzecznik-swiecie@bg.policja.gov.pl

Do zadań koordynatora dostępności Komendy Powiatowej Policji w Świeciu należy w szczególności:

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu.
Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Monitorowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji : 02.03.2020
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Żokowsa
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry