Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŚWIECIU

Zgodnie z ustawą, Komendant Powiatowy Policji może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.


1) zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści:

"Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Świeciu",

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji,

3) zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji danej informacji,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej formy od Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystnia na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.


Zakres odpowiedzialności Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu za przekazywane infomacje.

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Powiatowyi Policji w Świeciu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2012
Data modyfikacji : 10.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Tarkowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry