Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   


Adres Biura RPO w Warszawie:

Aleja Solidarności 77,
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674,
REGON: 012093073

Telefon centrali: +48 22 5517700
fax: +48 22 8276453

INFORMACYJNA INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

Czynna:

    w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
    od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.

witryna internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek/
punkty przyjęć RPO w Polsce: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/punkty-przyjec-interesantow

do góry