Niedziela, 29 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 26.10.2015
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
134.485 osób
Strona główna

 

Serwis jest redagowany przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zgodnie z wymogami:

- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

- USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.01.130.1450)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)

Zapraszamy na naszą stronę: www.swiecie.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA