Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koordynator do spraw dostępności Komisariatu Policji w Nowem

Komendant Komisariatu Policji w Nowem decyzją z dnia 31 lipca 2020 roku powołał koordynatora do spraw dostępności:

młodszy aspirant Tomasz Kunek numer telefonu 47 752 51 10, adres poczty elektronicznej tomasz.kunek@bg.policja.gov.pl

Do zadań koordynatora dostępności Komisariatu Policji w Nowem należy w szczególności:

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komisariat Policji w Nowem.
Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komisariat Policji w Nowem zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Monitorowanie działalności Komisariatu Policji w Nowem w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji : 29.09.2020
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Nowicki
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Krauza Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Krauza
do góry